Pagina principala AIA

Ce sunt AIA?

AIA in Romania

AIA in zona mea

Custozi AIA

Legaturi utile

 

   


Braţul Borcea

Criterii aprobate de BirdLife: C1, C2, C3, C4, C6.

Localizare
N 44.34; E 27.82

Altitudine
min. 6; max. 71

Suprafata
21205 ha

Căi de acces
În această zonă se poate ajunge de pe DN3B, din orice zonă, între localităţile Călaraşi – Unirea – Feteşti – Făcăeni (pe direcţia sud - nord), sau pe DN3 până în localitatea Feteşti (dinspre vest).

Biotopuri principale
Terenuri arabile neirigate (58,8%)

Paduri de foioase (20,8%)
Zone de tranziţie păduri - tufărişuri (6,3%)
Mlaştini (1,1%)
Cursuri de apă (14,6%)


Specii de pasari calificative
Aythya nyroca
Branta ruficollis
Branta ruficollis
Coracias garrulus
Falco vespertinus
Aythya nyroca
Ciconia ciconia
Phalacrocorax pygmaeus
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Nycticorax nycticorax
Platalea leucorodia
Plegadis falcinellus
Sterna albifrons
Anser albifrons
Acrocephalus melanopogon
Alcedo atthis
Haliaeetus albicilla
Sterna hirundo
IBA-ul adăposteşte regulat peste 20.000 de păsări acvatice.
 
AIA in Muntenia | AIA in Romania
   


Romana | English


Harta satelitara

Descarcă limita ariei:
 
ESRI Shapefile
Google Earth