Pagina principala AIA

Ce sunt AIA?

AIA in Romania

AIA in zona mea

Custozi AIA

Legaturi utile

 

   


Câmpia Cermeiului (RO029)

Criterii aprobate de BirdLife: C1, C6.

Localizare
N 46.30; E 21.54

Altitudine
min 92, max. 198

Suprafata
19934 ha

Cai de acces
Situl se află în judeţul Arad, putând fi accesat dinspre nord spre Apateu pe DJ 794 iar spre localitatea Cermei pe DJ 709. Dinspre vest se poate accesa din Chişineu Criş-Şepreuş pe DJ 793. Partea estică a zonei poate fi accesată paralel cu graniţa sitului pe traseul Craiva-Beliu pe DJ 792A. Accesul către partea sud-estică a sitului se poate face dinspre Sebiş pe DJ 792B sau DJ 793. Din Arad accesul se face spre Pâncota mai apoi Şicula-Ineu de pe DJ 709.

Biotopuri principale
Terenuri arabile neirigate (47%)
Vii (2%)
Păşuni (33%)
Terenuri agricole cu suprafeţe semnificative de vegetaţie naturală (2%)
Păduri de foioase (11%)
Mlaştini ( 5%)

Specii de pasari calificative
Crex crex
Falco vespertinus
Porzana porzana


Ameninţări
1. Intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini 2. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 3. braconaj 4. desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes, în turbării 5. cositul în perioada de cuibărire 6. industrializare şi creşterea zonelor urbane 7. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 8. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii de stârci si ciori) 9. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere 10. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp) 11. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) 12. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 13. reglarea cursurilor râurilor 14. electrocutare si coliziune in linii electrice 15. prinderea păsărilor cu capcane 16. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren 17. turismul in masa 18. amplasare de generatoare eoliene 19. furtuni puternice 20. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive 21. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 22. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 23. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 24. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate 25. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 26. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 27. împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.) 28. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive 29. deranjarea păsărilor ichtiofage în zona de cuibărire a speciilor ocrotite 30. desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes 31. reglarea cursurilor râurilor 32. schimbarea majoră a habitatului acvatic (ex. construirea barajelor) 33. arderea stufului în perioada de cuibărire 34. arderea stufului 35. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere 36. pescuitul sportiv în masă care deranjează păsările migratoare.
AIA in Transilvania | AIA in Romania
   


Romana | English


Harta satelitara
Harta AIA

Descarcă limita ariei:
 
ESRI Shapefile
Google Earth