Pagina principala AIA

Ce sunt AIA?

AIA in Romania

AIA in zona mea

Custozi AIA

Legaturi utile

 

   


Cârja - Maţa - Rădeanu - Roşcani (RO061)

Criterii aprobate de BirdLife: C1, C2, C3, C4, C6.

Localizare
N 46.10; E 28.09

Altitudine
min 9, max. 228

Suprafata
9187 ha

Cai de acces
Zona se află de-a lungul râului Prut şi accesul este posibil de pe DN 24a, prin Fălciu, Bogdăneşti şi apoi spre localitatea Cârja (drumuri judeţene). Tot spre această zonă se poate ajunge şi de pe E581 până la Bârlad şi apoi pe DN 24 spre Murgeni de unde este acces spre localitatea Cârja (drumuri judeţene). În perimetrul eleşteielor accesul se face pe diguri de pământ, până în zona Rădeanu - Vădeni. Accesul în zona Pădurii Roşcani este posibil de pe DN 26, între localităţile Oancea şi Vlădeşti (drumuri judeţene).

Biotopuri principale
Terenuri arabile neirigate (22,6%)
Păşuni (6,4%)
Păduri de foioase (13,2%)
Zone cu vegeteţie ierboasă naturală (15,5%)

Mlaştini  (19,7%)
Cursuri de apă (3,3%)

Ape stătătoare (17,4%)

Specii de pasari calificative
Aquila heliaca
Aythya nyroca
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Anser anser
Cygnus olor
Limosa limosa
Tringa erythropus
Alcedo atthis
Egretta alba

IBA-ul adăposteşte regulat peste 20.000 de păsări acvatice.

 
AIA in Moldova | AIA in Romania
   


Romana | English


Harta satelitara
Harta AIA

Descarcă limita ariei:
 
ESRI Shapefile
Google Earth