Pagina principala AIA

Ce sunt AIA?

AIA in Romania

AIA in zona mea

Custozi AIA

Legaturi utile

 

   


Comana

Criterii aprobate de BirdLife: C1, C2, C4, C6.

Localizare
N 44.14; E 26.09

Altitudine
min. 43; max. 91

Suprafata
23122 ha

Căi de acces
În A.I.A. Comana se poate ajunge urmând DN5 (Bucureşti – Giurgiu) până în localitatea Călugăreni, apoi spre vest pe drumurile judeţene înspre localităţile Comana sau Mihai Bravu. O altă cale de acces este drumul judeţean 412A, pe direcţia Adumnaţii – Copăceni – Grădiştea – Comana.

Biotopuri principale
Terenuri arabile neirigate (37,8%)
Păşuni (10,2%)
Zone cultivate complexe (4,2%)

Paduri de foioase (34,7%)
Mlaştini (3%)
Ape stătătoare (1%)


Specii de pasari calificative
Coracias garrulus
Crex crex
Falco vespertinus
Aythya nyroca
Egretta garzetta
Phalacrocorax pygmaeus
Platalea leucorodia
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Ixobrychus minutus
Recurvirostra avosetta
Alcedo atthis
Ardea purpurea
Asio flammeus
Botaurus stellaris
Lullula arborea
Luscinia svecica
Picus canus
Porzana parva
Porzana porzana
Sterna hirundo
Sylvia nisoria
Tringa glareola
IBA-ul adăposteşte regulat peste 20.000 de păsări acvatice.
 
AIA in Muntenia | AIA in Romania
   


Romana | English


Harta satelitara

Descarcă limita ariei:
 
ESRI Shapefile
Google Earth