Pagina principala AIA

Ce sunt AIA?

AIA in Romania

AIA in zona mea

Custozi AIA

Legaturi utile

 

   
Delta Dunării (RO081)

Criterii aprobate de BirdLife: C1, C2, C3, C4, C6.

Localizare
N 45.18; E 29.35

Altitudine
min. 0; max. 137

Suprafata
515454 ha

Cai de acces
Principalele cai de acces in Delta Dunarii pornesc din orasul Tulcea, unde sunt asigurate curse regulate de pasageri ce parcurg cele trei brate ale Dunarii, pana la varsare. Accesul pe canalele mai mici de-a lungul bratelor este posibil cu barca (acestea pot fi inchiriate, spre exemplu din Sulina, Sfantu-Gheorghe sau Murighiol). Accesul spre complexul lagunar Razim Sinoie este asigurat de drumul national 22 (E87), de pe care se pot urma drumuri judetene si locale ce se apropie mai mult sau mai putin de lacurile din acest complex. Accesul este posibil si din cateva localitati situate pe malul lacurilor (ex.: Sarichioi, Jurilovca).

Biotopuri principale
Mlastini (42.8%)
Lagune (13.7%)
Terenuri arabile neirigate (18.1%)
Ape statatoare (9.1%)
Paduri de foioase (4.8%)
Zone cu vegetatie ierboasa naturala (3.5%)
Cursuri de apa (2.3%)

Specii de pasari calificative
Anser erythropus
Numenius tenuirostris
Aythya nyroca
Branta ruficollis
Falco vespertinus
Pelecanus crispus
Aquila clanga
Coracias garrulus
Falco cherrug
Gallinago media
Oxyura leucocephala
Philomachus pugnax
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Botaurus stellaris
Charadrius alexandrinus
Chlidonias hybridus
Cygnus cygnus
Egretta alba
Egretta garzetta
Gelochelidon nilotica
Glareola pratincola
Haliaeetus albicilla
Himantopus himantopus
Ixobrychus minutus
Larus melanocephalus
Larus minutus
Mergus albellus
Nycticorax nycticorax
Nycticorax nycticorax
Pelecanus onocrotalus
Phalacrocorax pygmeus
Platalea leucorodia
Plegadis falcinellus
Porzana porzana
Puffinus yelkouan
Recurvirostra avosetta
Sterna albifrons
Sterna caspia
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis
Anas clypeata
Anas crecca
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Anser albifrons
Anser anser
Aythya ferina
Aythya fuligula
Bucephala clangula
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Calidris minuta
Calidris minuta
Cygnus olor
Fulica atra
Larus cachinnans
Larus canus
Larus ridibundus
Limicola falcinellus
Limosa limosa
Mergus merganser
Netta rufina
Numenius arquata
Phalacrocorax carbo
Tadorna tadorna
Tringa erythropus
Tringa stagnatilis
Tringa totanus
Porzana parva
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus paludicola
Alcedo atthis
Asio flammeus
Burhinus oedicnemus
Charadrius morinellus
Chlidonias niger
Ciconia ciconia
Circus aeruginosus
Circus pygargus
Falco columbarius
Larus genei
Limosa lapponica
Milvus migrans
Oenanthe pleschanka
Phalaropus lobatus
Pluvialis apricaria
Xenus cinereus
IBA-ul adăposteşte regulat peste 20.000 de păsări acvatice.

 


Romana | English


Harta satelitara
Harta AIA

Descarcă limita ariei:
 
ESRI Shapefile
Google Earth