Pagina principala AIA

Ce sunt AIA?

AIA in Romania

AIA in zona mea

Custozi AIA

Legaturi utile

 

   


Eleşteele Jijiei şi Miletinului (RO014)

Criterii aprobate de BirdLife: C1, C2, C3, C4, C6.

Localizare
N 47.39; E 27.32

Altitudine
min 41, max. 174

Suprafata
17387 ha

Cai de acces
Accesul în zonă este posibil de pe DN 24c. Situl este accesibil de pe drumurile judeţene ce leagă localităţile Movileni - Ţigănaşi – Mihail Kogălniceanu - Vlădeni – Hălceni - Şipote. În perimetrul eleşteielor Larga Jijia acesul se face pe drumuri locale şi diguri de pământ.

Biotopuri principale
Terenuri arabile neirigate (34,3%)
Păşuni (38,4%)
Păduri de foioase (2,3%)

Mlaştini  (6,4%)
Cursuri de apă (3,1%)

Ape stătătoare (10,4%)

Specii de pasari calificative
Aquila heliaca
Aythya nyroca
Limosa limosa
Anser erythropus
Falco vespertinus
Gallinago media
Ciconia ciconia
Anser albifrons
Anser anser
Tringa stagnatilis
Chlidonias niger
Circus pygargus
Egretta alba
Pluvialis apricaria
Recurvirostra avosetta
Sterna hirundo
Tringa glareola

IBA-ul adăposteşte regulat peste 20.000 de păsări acvatice.

 
AIA in Moldova | AIA in Romania
   


Romana | English


Harta satelitara
Harta AIA

Descarcă limita ariei:
 
ESRI Shapefile
Google Earth