Pagina principala AIA

Ce sunt AIA?

AIA in Romania

AIA in zona mea

Custozi AIA

Legaturi utile

 

   


Lunca Siretului Mijlociu (RO024)

Criterii aprobate de BirdLife: C3, C4.

Localizare
N 46.90; E 26.98

Altitudine
min 148, max. 365

Suprafata
19678 ha

Cai de acces
În zonă accesul este posibil de pe DN 28, iar în dreptul localităţii Mirceşti, se ajunge pe valea Siretului, pe drumuri judeţene. Situl începe în apropierea localităţilor Stolniceni – Prăjescu, Mogoşeşti – Siret şi Hălăuceşti şi coboară spre oraşul Roman la zona de confluenţă cu râul Moldova. În continuare spre partea sudică a luncii, zona este accesibilă de pe E85 între oraşele Roman şi Bacău. De aici se poate intra pe drumurile judeţene din localităţile Cotu Vameş – Ion Creangă, Cotu Grosului – Brad – Traian, până în apropierea zonelor de interes – unele drumuri sunt greu practicabile în sezonul ploios.

Biotopuri principale
Terenuri arabile neirigate (44,4%)
Păşuni (19%)
Păduri de foioase (17,5%)
Zone cu vegeteţie ierboasă naturală (1,7%)

Mlaştini  (5,2%)
Cursuri de apă (10,5%)


Specii de pasari calificative
Anas platyrhynchos
Fulica atra
Alcedo atthis
Dendrocopos syriacus
IBA-ul adăposteşte regulat peste 20.000 de păsări acvatice.
 
AIA in Moldova | AIA in Romania
   


Romana | English


Harta satelitara
Harta AIA

Descarcă limita ariei:
 
ESRI Shapefile
Google Earth